Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang làm việc tại xã Minh Hương

Thực hiện kế hoạch khảo sát, nắm tình hình đời sống các dân tộc còn nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, chiều ngày 23-3, Đoàn Công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Mai Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo xã Minh Hương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang cùng đoàn công tác và lãnh đạo huyện Hàm Yên khảo sát thực tế tại thôn 6 Minh Tiến, xã Minh Hương.

Sau khi đi thực tế tại thôn 6 Minh Tiến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang làm việc với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Hàm Yên, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Minh Hương; lãnh đạo các sở, ngành liên quan về những khó khăn, hạn chế trong tình hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; tình hình tôn giáo, việc đào tạo, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số, thực hiện các chương trình, chính sách; thực trạng cơ sở hạ tầng.

Xã Minh Hương có 20 thôn, trong đó có 16/20 thôn đặc biệt khó khăn, chiếm 80% theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Uỷ ban Dân tộc. Xã có 7 dân tộc chủ yếu: Tày, Kinh, Dao, Nùng, Mông, Cao Lan, Hoa cùng sinh sống. Toàn xã có 2.345 hộ,  10.104 nhân khẩu. Trong đó, số hộ đồng bào dân tộc thiểu số có 2.181 hộ, 9.439 nhân khẩu, chiếm 93,4 % tổng dân số trên địa bàn toàn xã.

Tính đến hết năm 2021, toàn xã có 640 hộ nghèo, 2.944 nhân khẩu nghèo, chiếm 27,64% tổng số hộ toàn xã. Trong đó 627 hộ, 2.893 nhân khẩu nghèo là người dân tộc thiểu số, chiếm 97,9 % tổng số hộ nghèo toàn xã. Theo chuẩn giai đoạn 2022 - 2025, toàn xã có 873 hộ nghèo, 3.910 nhân khẩu nghèo, chiếm 37,2% tổng số hộ toàn xã. Trong đó 839 hộ, 3.777 nhân khẩu nghèo là người dân tộc thiểu số, chiếm 96,1 % tổng số hộ nghèo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Hàm Yên và xã Minh Hương.

Theo đánh giá, chất lượng giảm nghèo chưa thật sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn cao. Kết cấu hạ tầng tuy đã được tăng cường đầu tư, song so với nhu cầu vẫn còn thiếu và chưa đảm bảo phục vụ phát triển kinh tế và sinh hoạt của người dân. Tỷ lệ sinh cao dẫn đến thiếu đất ở, đất sản xuất. Vẫn còn một số học sinh dân tộc Mông, Dao nghỉ học và nghỉ học thường xuyên. Việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang nhấn mạnh, để hoàn thành các mục tiêu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025, hệ thống chính trị của huyện Hàm Yên, xã Minh Hương cần tập trung rà soát từng tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Minh Hương; tập trung các giải pháp để khắc phục những tiêu chí còn hạn chế.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần chú trọng thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là chính sách đối với công tác giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó, chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Đồng thời, vận dụng linh hoạt nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 với chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm phát huy hiệu quả các nguồn vốn. Đồng chí cũng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của địa phương và sẽ báo cáo lên cấp trên xem xét, giải quyết./.

Theo hamyen.org.vn

Tin cùng chuyên mục