Liên hoan nghệ thuật quần chúng cụm 6 xã phía nam huyện Hàm Yên năm 2022

  • Ban Tổ chức trao giải cho các đội tham gia Liên hoan.

  • Các tiết mục tham gia liên hoan

  • Các tiết mục tham gia liên hoan

  • Các tiết mục tham gia liên hoan

  • Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Liên hoan.

Thư viện ảnh khác