Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Ngày 13/9, Hội LHPN huyện Hàm Yên đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017 – 2025.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Trong 5 năm, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện đã phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện mở được 52 lớp đào tạo nghề cho 824 hội viên phụ nữ, phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho 2.319 lao động nữ.

Tập huấn khoa học kỹ thuật, mùa vụ hằng năm cho trên 20.000 lượt hội viên. Phối hợp tổ chức 58 lớp tập huấn, 117 lượt buổi tư vấn về học nghề, việc làm, định hướng nghề nghiệp cho trên 9.000 lượt cán bộ hội viên phụ nữ.

Cũng trong 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong huyện đã xây dựng được 7 đề án, kế hoạch kinh doanh các Hợp Tác xã, Tổ Hợp tác, nhóm Phụ nữ khởi nghiệp gồm 4 Hợp tác xã có nữ làm chủ như: HTX Cam Sành Sơn Nữ, HTX Vịt Bầu Minh Hương, HTX Gà Thiến Bình Xa, HTX Rau Thảo dược Cao đường Yên Thuận; 3 nhóm phụ nữ khởi nghiệp gồm: Nhóm phụ nữ yếu thế sản xuất sản phẩm Mây tre đan thôn 3 Thống Nhất, xã Yên Phú, Nhóm phụ nữ chăn nuôi ốc nhồi và chăn nuôi gà thả vườn xã Minh Khương, xây dựng ý tưởng, hoàn thiện kế hoạch kinh doanh để tham dự Cuộc thi và Ngày phụ nữ khởi nghiệp do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức hằng năm.

Cùng với đó Hội còn hỗ trợ hoàn thiện 2 Đề án, ý tưởng kinh doanh của HTX Vịt bầu Minh Hương, HTX Gà Thiến Bình Xa tiếp tục tham dự vòng đào tạo, hướng dẫn hỗ trợ hoàn thiện Kế hoạch kinh doanh, Hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp tại Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Kết quả 1 Ý tưởng - Kế hoạch kinh doanh của HTX Gà Thiến Bình Xa đạt giải thưởng “Liên kết sáng tạo gia tăng giá trị cộng đồng” tại Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp Trung ương...

Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về việc làm, khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Tham mưu, phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm tư vấn giới thiệu việc làm, dạy nghề; chia sẻ kinh nghiệm khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công của phụ nữ.

Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực kiến thức, kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác có nữ làm chủ về kiến thức, kỹ năng kinhh doanh, quản lý điều hành; sử dụng vốn vật tư và các hoạt động trong triển khai thực hiện Đề án 939 và tiếp tục thực hiện các hoạt động thiết thực hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của Hội viên phụ nữ. Thành lập các Hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ...

Theo hamyen.org.vn

Tin cùng chuyên mục