Chương trình bàn giao bò cái sinh sản cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Minh Hương

Chiều ngày 22/8/2023, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành ( Yên Sơn) phối hợp với UBND xã Minh Hương tổ chức chương trình giao Bò cái sinh sản cho các hộ gia đình, hộ nghèo, cận nghèo tham gia Dự án liên kết hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò tại xã Minh Hương. Tới dự có đồng chí Lê Ngọc Tân, PCT UB MTTQ tỉnh; đồng chí NGuyễn Duy Phượng, Ủy viên BTV huyện Ủy, Trưởng Ban Dân Vận huyện Ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện Hàm Yên.

Hàm Yên khơi dậy khát vọng thoát nghèo

Đến những vùng khó của huyện Hàm Yên như: Yên Lâm, Yên Thuận, Minh Huơng, Hùng Đức, Thành Long… bây giờ sẽ không còn thấy cái nghèo đeo đẳng như ...