xã Minh Hương tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2023

XÃ MINH HƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI DIỄN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG NĂM 2023 Thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ngày 19/8/2023, tại Hội trường Nhà văn hóa xã, UBND xã Minh Hương tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ quần chúng xã Minh Hương năm 2023