Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Hàm Yên khóa XX

Trong hai ngày 19 và 20/12, HĐND huyện Hàm Yên khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ năm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và quyết nghị các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023.

Lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Hàm Yên cùng đại biểu HĐND huyện Hàm Yên.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Minh Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Mai Hồng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Các đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Thị Xuyến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp. 

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự kỳ họp.

Trong năm 2022, kinh tế - xã hội của huyện Hàm Yên vẫn duy trì được tăng trưởng ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, 16/16 chỉ tiêu ước đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40,8 triệu đồng, đạt 100%KH, tăng 13,9% so với năm 2021. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt 2.595 tỷ đồng, đạt 100%KH, tăng 17% so với năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước đạt 1.494 tỷ đồng, đạt 100%KH, tăng 10,5% so với năm 2021; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội ước đạt 2.300 tỷ đồng, đạt 100%KH, tăng 9,4% so với năm 2021; tạo việc làm mới cho 3.519 lao động,  đạt 113,7% kế hoạch. Tỷ lộ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 6,44% đạt 138,5% kế hoạch.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Trong năm huyện thu hút trên 113.000 lượt khách du lịch, doanh thu xã hội ước đạt trên 95 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch, tăng 36,3%  so với năm 2021. Hết năm 2022, huyện Hàm Yên có thêm 03 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, nâng số xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới lên 11/17 xã, đạt 100% kế hoạch giao.

Năm 2023, huyện Hàm Yên phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 2.800 tỷ đồng; giá trị sản xuất Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1.600 tỷ đồng; Thu ngân sách đạt 155 tỷ đồng; Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 3,77%...

Hết năm 2023, Hàm Yên phấn đấu có thêm 3 xã là Thành Long, Hùng Đức và Minh Hương đạt chuẩn Nông thôn mới; xã Đức Ninh đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao; xã Bình Xa đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà đã biểu dương HĐND huyện Hàm Yên trong năm 2022, đã hoàn thành có chất lượng, hiệu quả toàn bộ chương trình công tác và ban hành nhiều Nghị quyết đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng của huyện. HĐND huyện đã có nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề khó, liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thường xuyên đôn đốc, giám sát giải quyết đơn của công dân, kiến nghị của cử tri cơ bản giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh năm 2023 là năm có ý nghĩa cực kỳ quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đồng chí đề nghị kỳ họp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo HĐND tỉnh, đồng thời chỉ ra một số vấn đề HĐND huyện tập trung thảo luận, tạo sự thống nhất cao để quyết nghị các nội dung tại kỳ họp, cũng như  trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy đề nghị HĐND cần tiếp tục đổi mới hơn nữa, phát huy vai trò, chức năng quyền hạn của HĐND, các ban của HĐND, thường xuyên đôn đốc giám sát việc giải quyết kịp thời, thấu đáo, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, cử tri và nhân dân quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Thị Xuyến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu của các Tổ đại biểu HĐND đã tham gia thảo luận về các ý kiến mà nhiều cử tri đang quan tâm như: Quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo, quỹ vì trẻ em; xây dựng nông thôn mới còn chậm, duy tu các đường thôn xã, đề nghị hỗ trợ bể bioga cho các hộ, vấn đề vệ sinh môi trường thu gom, xử lý, rác thải; vấn đề quản lý và sử dụng đất nghĩa trang; việc dạy học thêm và sử dụng sổ liên lạc điện tử chưa hiệu quả; việc hỗ trợ cây giống theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh còn chậm so với tiến độ trồng rừng; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng tại các bếp ăn tập thể trường học. Các ý kiến thảo luận đã được các ngành, đơn vị liên quan trả lời trực tiếp làm rõ tại kỳ họp.

Các đại biểu đã tham gia chất vấn và trả lời chất vấn một số nội dung mà cử tri quan tâm.

Kỳ họp xem xét thông qua các Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện Hàm Yên; Nghị quyết thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023; Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 huyện Hàm Yên; Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên giai đoạn 2021- 2030./.

Theo hamyen.org.vn

Tin cùng chuyên mục