Thường trực Huyện ủy làm việc với xã Minh Hương

Ngày 22/3, Thường trực Huyện ủy Hàm Yên đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Minh Hương về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023 và giai đoạn 2023-2025.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Minh Hương đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nhiệm vụ xã Minh Hương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và giai đoạn tiếp theo.

Lãnh đạo xã Minh Hương báo cáo tại buổi làm việc.

Xã Minh Hương là xã vùng sâu có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, với diện tích tự nhiên trên 6.400 ha, 2.354 hộ, 10.418 nhân khẩu. Xã có 20 thôn và 7 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 92%, phát triển kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.

Trong năm 2022 đã giảm được 232 hộ nghèo, 231 hộ cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm từ 56,07% xuống còn 41,91%. Làm mới 156 nhà ở cho hộ nghèo. Thực hiện việc tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu tạo việc làm mới cho 236 lao động, đạt 100 % kế hoạch.

Đến thời điểm hiện nay, xã Minh Hương đã đạt 9/19 tiêu chí Nông thôn mới gồm: Tiêu chí Thủy lợi và phòng chống thiên tai; Giao Thông; Điện nông thôn; Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Văn hóa; tiêu chí Y tế; Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật và tiêu chí Quốc phòng và an ninh. Xã còn 10 tiêu chí chưa đạt và hiện đang phấn đấu hoàn thành trong năm 2023.

Trong thời gian tới xã Minh Hương sẽ tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong đó trọng tâm vào 10 tiêu chí chưa hoàn thành, những tiêu chí khó cần phải có sự tham gia của người dân như: thu nhập, giảm nghèo, xoá nhà ở tạm dột nát; hạ tầng cơ sở giáo dục đạt chuẩn.

Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, giảm 360 hộ nghèo, 330 hộ cận nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo từ 41,92% xuống còn 12,91% vào cuối năm 2023; tiếp tục làm mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo theo các chương trình, Đề án. Tiếp tục quan tâm chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung kiến nghị, đề xuất, những khó khăn cần tháo gỡ trong xây dựng nông thôn mới của xã Minh Hương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy nhất trí cao với các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu dự họp. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: xã Minh Hương có rất nhiều tiềm năng lợi thế về nông, lâm nghiệp, vì vậy xã Minh Hương cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, định hướng cho người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, tiếp tục xây dựng nâng cao phân hạng các sản phẩm OCOP gạo Minh Hương, Vịt Bầu Minh Hương..; duy trì công tác chăn nuôi, trồng trọt cây ăn quả, trong đó tập trung xây dựng các mô hình trang trại, gia trại theo hướng hiện đại, đạt hiệu quả cao.

Chú trọng phát huy những lợi thế của địa phương nhằm phát triển du lịch, xây dựng những mô hình điểm để nhân rộng. Phát triển trồng rừng chất lượng cao, rừng gỗ lớn gắn với bảo vệ rừng.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Mai Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy đề nghị xã Minh Hương tiếp tục làm tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm an ninh dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Xây dựng xã điểm hình thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, kịp thời ngăn chặn không cho tổ chức bất hợp pháp hoạt động trở lại. Gắn với triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo Đề án đã được phê duyệt.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị xã Minh Hương cần tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành xây dựng NTM năm 2023, rà soát lại những tiêu chí chưa đạt, báo cáo chi tiết, cụ thể và đồng nhất cũng như cách thức thực hiện.

Có kế hoạch thực hiện rõ từng tiêu chí, trong đó cần lượng hóa công việc trong từng tháng, tránh tình trạng đặt ra chỉ tiêu một cách chung chung. Nêu cao ý trí quyết tâm để cùng với các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới năm 2023 theo đúng kế hoạch đề ra./.

Theo hamyen.org.vn

Tin cùng chuyên mục