UBND huyện Hàm Yên họp chuyên đề về công tác cải cách hành chính

Ngày 4/11, UBND huyện Hàm Yên tổ chức họp chuyên đề đánh giá về công tác cải các hành chính trên địa bàn huyện, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đỗ Đức Chiến, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Thời gian qua để nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính công trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND cấp xã, thị trấn thực hiện cải cách hành chính phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương.  

Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến đã đạt được những kết quả nhất định, tổng số hồ sơ tiếp nhận 26.883 hồ sơ, trong đó một số xã có tỷ lệ phát sinh hồ sơ cao như Thành Long 2.834 hồ sơ, thị trấn Tân Yên 3.005 hồ sơ, Thái Hoà: 2.095 hồ sơ, Bình Xa: 1.788 hồ sơ.

Về công tác kiểm tra, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý các lĩnh vực biên chế, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động, công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm và bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện văn hoá công sở, công tác chính quyền cơ sở, công tác văn thư lưu trữ, công tác tôn giáo, công tác thi đua – khen thưởng… theo đó đoàn đã tiến hành kiểm tra tại 10 xã gồm: Bạch Xa, Minh Khương, Minh Dân, Tân Thành, Minh Hương, Yên Lâm, Yên Phú, Nhân Mục, Bằng Cốc và xã Hùng Đức.

Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đảm bảo đúng, đủ về số lượng, cơ cấu thành phần theo đúng quy định hiện hành. Bố trí, xắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo đúng quy định.  

Việc xếp loại UBND cấp xã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Hồ sơ đánh giá được lập, thực hiện đúng quy định.   

Việc thực hiện chế độ chính sách với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thực hiện đúng quy định hiện hành.

Kiểm tra việc xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử của UBND cấp xã với các cơ quan, đơn vị trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành còn thấp. Số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử còn ít so với thực tế.  

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến yêu cầu từ thực tế địa phương, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch về công tác thủ tục hành chính theo đúng kế hoạch, cụ thể, chi tiết, nhanh, gọn giải quyết các công việc được giao đúng thời hạn, đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ đặt ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng ban giúp các xã, thị trấn khắc phục những khó khăn, tồn tại. Phòng nội vụ tổng hợp những điểm chưa khắc phục được của những năm trước để thực hiện khắc phục triệt đề các vấn đề, nhằm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, mục tiêu về cải cách hành chính trên đại bàn huyện./.

Theo hamyen.org.vn

Tin cùng chuyên mục