UBND huyện Hàm Yên đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí huyện Nông thôn mới

Ngày 3/3, UBND huyện Hàm Yên họp kiểm điểm đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới. Các đồng chí: Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đỗ Văn Hòa, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến phát biểu tại cuộc họp.

Hết năm 2022, Hàm Yên có thêm 3 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM là xã Bạch Xa, xã Minh Khương và xã Yên Phú; cùng đó là duy trì, nâng cấp các tiêu chí tại các xã đã đạt NTM, nông thôn mới nâng cao trước đây theo bộ tiêu chí mới tại Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 8/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu đến hết năm 2024 thị trấn Tân Yên đạt chuẩn đô thị văn minh.

Năm 2023 huyện phấn đấu có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Xã Thành Long, Hùng Đức, Minh Hương). Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí tại 11 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Có thêm xã Đức Ninh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Bình Xa đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 02 thôn được công nhận “Thôn nông thôn mới"; 03 thôn được công nhận “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu"; 11 vườn hộ gia đình được công nhận “Vườn mẫu nông thôn mới".

Để phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện Nông thôn mới vào năm 2025, trước mắt là xây dựng Nông thôn mới năm 2023, tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận trình bày những khó khăn vướng mắc ở các tiêu chí, đưa ra các giải pháp, phương án, triển khai thực hiện hoàn thiện các tiêu chí còn lại của các xã, thị trấn.

Tiếp tục duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng 03 tiêu chí huyện nông thôn mới đã đạt chuẩn (Quy hoạch; Thủy lợi và phòng, chống thiên tai; Điện); Phấn đấu đạt thêm 02 tiêu chí Kinh tế; Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công và từng bước thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn (Giao thông; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Môi trường; Chất lượng môi trường sống ).

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban chuyên môn, đoàn thể của huyện và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Căn cứ Kế hoạch của huyện, các cơ quan, đơn vị đưa các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới vào chương trình, kế hoạch cụ thể công tác năm về phát triển kinh tế - xã hội của từng xã, thị trấn.

Xác định xây dựng nông thôn mới là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội tổng thể, toàn diện và lâu dài, thường xuyên và liên tục trong nông thôn, là của toàn dân và cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị 02 Hạt Kiểm Lâm trên địa bạn phụ trách trồng cây xanh theo kế hoạch tại 17 xã; Phòng LĐTB&XH huyện quan tâm sát sao mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xuất khẩu lao động; Các xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới năm 2022 khẩn trương hoành thành hồ sơ; Duy trì, nâng cao và hoàn thiện 19 tiêu chí tại các địa phương đạt đạt. Hoàn thành đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới tại 03 xã Thành Long, Hùng Đức, Minh Hương năm 2023. Tiếp tục chương trình xây dựng nông thôn mới và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới tại 03 xã Bằng Cốc, Yên Lâm, Yên Thuận trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Hoàn thành đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Đức Ninh, các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Bình Xa. Nâng số tiêu chí bình quân toàn huyện lên 18,05 tiêu chí/xã./.

Theo hamyen.org.vn

Tin cùng chuyên mục